Derde leerjaar

Oktober 2020

Oktober was de maand van het bos. We hadden bosdag, maar ook de bos- en parkspelen. We leerden het alfabet en oefenden dit op verschillende manieren in. We herhaalden ook de basisregels voor schaken, zodat we dit jaar nog meer stukken kunnen leren kennen. Het herhalen van de hoofdletters gebeurde via een aantal leuke manieren: een moppenboekje en schrijven in verf … We knutselden ook gekke dieren, naar een voorbeeld van Thierry Poncelet. Ja, een beestig geestig maand!

September 2020

In september leerden we de klas kennen, maakten we toffe peren, mochten we STEMsgewijs werken met Lego-robotjes, ontdekten we de getallen tot 1000 en genoten vooral van elkaars bijzijn.