Schoolraad

De huidige schoolraad bestaat uit:
de geleding ouders: Beerland Ilse
Joke Clarysse
Dewicke Ilse

de geleding personeel: Martine Leroy
Salomez Ivan (secretaris)
Lies Delporte

de geleding gecoöpteerde leden: Ryckebosch Hilde
Franky Gryson
Wolters Koen
Schepen van onderwijs: Luk Hoflack