De Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad heeft ook recht op inlichtingen. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen
en vergadert 1 maal per trimester in de gemeentelijke basisschool, Oude Zandvoordestraat 1 te 8980 Geluveld.

De huidige schoolraad bestaat uit :

De voorzitter :
BEERLAND Ilse

De secretaris:
SALOMEZ Ivan

De geleding ouders :
BEERLAND Ilse
DEWICKE Ilse
CLARYSSE Joke

De geleding personeel :
LEROY Martine
SALOMEZ Ivan
DELPORTE Lies

De geleding gecoƶpteerde leden:
RYCKBOSCH Hilde
GRYSON Franky
WOLTERS Koen

Schepen van onderwijs:
VANDOOLAEGHE Jan