De Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad heeft ook recht op inlichtingen. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen
en vergadert 1 maal per trimester in de gemeentelijke basisschool, Oude Zandvoordestraat 1 te 8980 Geluveld.

De huidige schoolraad bestaat uit :

De voorzitter :
DEWICKE Ilse

De secretaris:
SALOMEZ Ivan

De geleding ouders :
VERDONCK Marlies
VERSTRAETE Hanne
DE BECK François 

De geleding personeel :
KRAEYE Laetitia
SALOMEZ Ivan
DEJONGHE Lieze

De geleding gecoöpteerde leden:
DEWICKE Ilse
GRYSON Franky
WOLTERS Koen

Schepen van onderwijs:
VANDOOLAEGHE Jan