Leerlingenraad

Dit zijn de leerlingen die dit schooljaar hun klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad:

Yarim, Liam, Marie, Camille, Simon, Timo

Fiona, Gust, Isa en Belal

De leerlingenraad komt 1 keer per maand op dinsdag  samen in de zorgklas onder leiding van juf Sophie.