Tweede leerjaar

De maand mei was voor onze klas een sportieve maand: halfweg de maand konden we genieten van enkele sportieve activiteiten met Honkietonkie in Wervik en op het einde van de maand hadden we onze jaarlijkse sportdag met de ganse lagere afdeling in het Zonnerad te Zonnebeke. We hadden geen betere dag kunnen wensen: ideale temperaturen, de zon van de partij en de regen bleef gelukkig achterwege.

Mei: de maand waar de zon volop van de partij is en dus ook de fietsen terug van stal komen. Een ideaal moment om de kinderen ook weer wat te laten oefenen op enkele fietsvaardigheden. Wij deden alvast ons uiterst best samen met “Meester op de fiets”

Tijdens de lessen van metend rekenen deden we een meetcircuit, zodat we het wegen, schatten van de inhoud, betalen, kloklezen en tekenen van lijnstukken nog beter onder de knie zouden krijgen. Gelukkig van de handdoek, want anders was het bij sommige leerlingen een kleine overstroming.

April: uitstel is geen afstel bij ons op school. Dit jaar hebben we eindelijk nog eens de grootouders kunnen uitnodigen en hen laten mee genieten van het reilen en zeilen in de klas. We hebben er zelfs onmiddellijk een tweedaagse van gemaakt. Zo konden de kinderen tonen hoe goed ze al de tafels konden, de klok lezen, gepast betalen en teruggeven. Daarnaast hebben we onze taal ook wat opgefrist via een kahoot quiz en lazen we een rollenspel over de kikker en de pad.

Maart: We gingen letterlijk aan de slag zoals ons nieuwe thema van WO. We kropen in de huid van een timmerman om een voederhuisje/ vogelkastje in elkaar te knutselen m.b.v. een stappenplan en als kok bij het maken van een lekkere eiersalade. In het WO – thema leerden we ook onze talenten kennen en hielden we een praatje over wat we wel en beter niet kunnen kopen met ons geld. Daarnaast lazen we ook in spelvorm. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk kikkers naar de poel te brengen door te gooien met een dobbelsteen en de woordjes te lezen. Op het einde van de maand besloten we om ons paasmandje klaar te maken, voor wie weet? Ondertussen ging een ander groepje van de klas aan de slag met het tekenprogramma Paint.

Maart: de maand waar we met onze pyjama naar school mogen komen om zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Zieke kinderen die door Bednet toch de les kunnen meevolgen van thuis uit,… Maar het is ook DE MAAND van de BOEKEN. Wij hadden het geluk om te mogen luisteren naar Gerda Dendooven, illustrator en auteur. In de namiddag werd er opnieuw rond boeken gewerkt. Daar kregen de kinderen de kans om via een Bingo spel gericht te luisteren naar een voorgelezen verhaal. Ook kregen ze de opdracht om tekeningen te linken aan een stuk tekst en moesten die dan ook nog in chronologische volgorde leggen.

Februari: in de wiskundeles konden we eens tekenen zoals een printer of een robot.

Februari: daar dit de gedichtenmaand is besloten wij met onze school om tijdens deze periode ook de nodige aandacht hieraan te besteden. Zo konden de leerlingen zelf een gedichtje aanvullen, een gedichtje tekenen door te luisteren naar elke strofe. Nadien werd het gedicht doorgeschoven en verder getekend door een andere leerling,… Dat was geen evidente opdracht.

Februari: om ons thema natuurvriend af te sluiten en wij als school ook meedoen met het project ‘Mooimakers’ besloten we om de koe bij de hoorns te nemen. We trokken dus ook zelf op pad om onze omgeving rond de school wat netter te maken. We gebruikten hiervoor handschoenen, afvalprikkers en de bijhorende vuilniszakken.

januari: in de taalles zijn we ook aan een nieuw thema begonnen, waar we verschillende begroetingen leerden kennen van over de ganse wereld. Uiteindelijk kregen we de kans om een briefje te schrijven naar elkaar, waarin we de geleerde begroetingen konden toepassen. Daarnaast was er ook een leeslesje waar we samen verschillende kaarten en brieven moesten lezen en opdrachtjes oplossen.

Januari: Tijdens de wo les konden de kinderen per groep samenwerken om zo het afval in de juiste vuilbak te sorteren. Dit deden ze door samen de weetfiches te lezen en elkaar te helpen waar nodig.

Januari: Een nieuwe maand wil ook zeggen een nieuwe ronde hoekenwerk. N.a.v. ons thema natuurvriend, waar we veel rond sorteren hebben gewerkt kon het spelen van een digitaal afvalspel niet ontbreken. Ook was het nog eens een gelegenheid om de klokjes en het geld wat te oefenen via een vragenspel en memory. Daar het rad van fortuin spel zoveel succes kent hebben we die er ook nog eens bijgenomen en ook de leeshoek kon deze keer niet ontbreken.

Januari, de eerste maand van een nieuw jaar. Opnieuw een maand waar we druk in de weer zijn. Zo leren we heel veel rond sorteren van afval, plastic soep, ecologische voetafdruk,…. Tijdens de knutselles hebben we dan maar besloten om met een stappenplan ons eigen stukje zee te maken met de allermooiste vissen en planten.

December: een drukke proevenmaand achter de rug. Maar we sloten het jaar af met het knutselen van een kerstboom uit kerststerren. Ook leerden we kennis maken met het programmeren met “De Beebot”.

November: daar ons thema ‘In de heksenkring’ werd afgesloten maakten we nog een passende creatie in de les beeld. Daar gebruikten we een specifieke verftechniek. Jaja, we gingen schilderen zonder verfborstels maar, door verf te blazen. Ziehier onze blaasmonsters. Daarnaast kon een ander groepje nog eens de vingers laten oefenen op het toetsenbord. Daar hadden ze de opdracht gekregen om een tekst in WORD te typen en dan te bewerken. Nadien werden de groepen omgewisseld.

November: tijdens een les beweging konden de kinderen even proeven van de sport badminton.

November: Wat hadden wij weer geluk. Het waren dit jaar opnieuw allemaal brave kindjes in onze klas. De Sint en zijn pieten zijn dan toch nog op onze school kunnen komen, nadat het paard van Sint ziek was. ’s Morgens konden de kinderen wat aan ’theaterlezen’ doen in het thema van Sint en piet en in de namiddag werd er dan flink met de spelletjes gespeeld.

Oktober: Het is terug de tijd van de uitgeholde pompoenen, heksen,… Onze klas ging dus ook aan de slag om een verhaal in elkaar te stoppen met als thema ‘Halloween’. Na wat overleg over het verdere verloop van het verhaal mogen de kinderen hun verhaal dan in een schimmenspel aan elkaar tonen.

Oktober: In ons nieuwe thema van Wereldkanjers leren we o.a. kennis maken met de windstreken en het kompas. We probeerden dan natuurlijk ook zelf d.m.v. het volgen van een stappenplan om zelf een kompas in elkaar te knutselen. En ja hoor, we hebben het noorden in onze klas gevonden.

Op 11 oktober trokken we met de ganse school naar het bos in De Palingbeek. In de voormiddag leerden we heel wat bij over het leven van de bij. De leerlingen mochten zelfs voor een halve dag in een bijtje veranderen. Iedere bij kreeg ook een taakje om het leven in de bijenkast terug te herstellen. ‘ s Middags konden de kinderen hun lunch verorberen op de speelweide en daarna wat ravotten op het speelplein. In de namiddag werd er dan een klasdoorbrekend ganzenspel gespeeld.

Jaja taal kun je niet alleen leren oefenen door te schrijven, maar ook in spelvorm. Hier leerden de kinderen het oefenen van de medeklinkers en klinkers.

Om de klasgroep wat kleiner te maken tijdens de knutselles kunnen we soms beroep doen op onze ICT leerkracht. Daar leren de kinderen ondertussen de beginselen van het computerwerk. Op dit moment kregen de kinderen wat uitleg over het programma WORD.

Tijdens de maand oktober bleven we niet op ons gemakje zitten. Daar we op 11 oktober naar het bos gaan hebben de kinderen al wat kennis opgedaan omtrent enkele bosdieren. Zo konden ze een uiltje knutselen met klei en zongen ze een liedje over een roodborstje. Nadien konden ze de vogel dan ook tekenen terwijl ze het liedje aan het zingen waren. Het was weer dolle pret.

Enkele sfeerbeelden van tijdens de eerste maand van het schooljaar.

Herhalen van – oefeningen tot 20 met MAB – materiaal.

‘Al doende leert men’ zegt het spreekwoord, dus bij deze konden de leerlingen zelf aan de slag met ’toverwater’ om te weten hoeveel water in een fles kon. Was dit nu meer dan een liter, minder dan een liter of juist evenveel?

Ons jaarthema is: ”meten is weten”. We zijn dan ook al de eerste week van start gegaan om het oefenen van de meter onder de knie te krijgen.

Om de verjaardagen te vieren mogen de kinderen hun zelfgekozen kroon versieren. Daarnaast maken ze ook hun eigen takenbordkaartje. Dit kaartje dient om telkens te verhangen op een andere dagelijkse activiteit. Voor de vlugge werkers kunnen zij nog wat zelfstandig/ of in een klein groepje in een themabundel of rustbundel werken.

Tijdens hoekenwerk kunnen de leerlingen verschillende hoekjes proberen. Dit keer staat het in het teken van iets bouwen met een stappenplan (cliccs of lego), tekenen vertrekkende vanuit cijfers of letters a.d.h.v. een stappenplan, herhalen van de + en – oefeningen t.e.m. 10 op de I-pad en oefenen van de schrijfmotoriek.

In een taallesje leerden de kinderen elkaar beter kennen door het spelen van een bordspel. Daarin kwamen ze dingen te weten over thuis, hun huisdieren, waarvoor ze bang waren,…